top of page

Tüketici Hakları, Cayma, İptal - İade Koşulları

GENEL:
1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş vermeniz halinde tarafınıza sunulan ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer kanunlara tabidir.
3. Ürün gönderim bedeli olan kargo ücreti alıcılar tarafından ödenecektir.
4. Satın alınan her ürün yasal 30 günlük süreyi geçmemek kaydıyla alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün teslim edilmemesi halinde Alıcılar sözleşmeyi feshedebilir.
5. Satın alınan ürünün eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olduğu ve varsa garanti belgesi, Kılavuz gibi belgelerle birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.
6. Satıcı, satın aldığı ürünün satışının imkansız hale gelmesi durumunda durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde alıcıya yazılı olarak bildirmek zorundadır. 14 gün içinde toplam bedel Alıcı'ya iade edilmelidir.
 
SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZSE:
7. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcı'nın ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.
 
KREDİ KARTIYLA İZİNSİZ KULLANILAN ALIŞVERİŞLER:
8. Ürün tesliminden sonra, ödemesini yaptığı kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız olarak kullanıldığı ve satılan ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından tespit edilmesi halinde Satıcıya, ödenmemesi halinde, sözleşme konusu ürünün kargo bedelini 3 gün içinde ALICI ödemeli ve SATICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade etmelidir.
 
ÜRÜN SÜRESİ İÇERİSİNDE BEKLENMEYEN SEBEPLERDEN DOLAYI ÜRÜN TESLİM EDİLMEZSE:
9.       Seller's If force majeure events occur that cannot be foreseen and the product süresi içinde teslim edilemez ise durum Alıcı'ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana kadar teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; Ödemeyi nakit olarak yapmış ise iptal tarihinden itibaren 14 gün içinde bu ücret kendisine nakden ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse bu iptalden itibaren 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir ancak bankanın 2-3 hafta içinde alıcının hesabına aktarması mümkündür.
 
ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
10. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI Teslimden sonra mal/hizmet özenle korunmalıdır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura da ürünle birlikte iade edilmelidir.
 
VAZGEÇME HAKKI:
11. ALICI; Satın alınan ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde, SATICI hiçbir hukuki ve cezai işlem üstlenmeksizin malları reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. aşağıdaki iletişim bilgilerinden tarafımıza bildirimde bulunmaları koşuluyla hiçbir sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin.
 
12. SATICININ CAYMA HAKKI HAKKINDA BİLDİRİLMESİ GEREKEN İLETİŞİM BİLGİLERİ:
ŞİRKET
İSİM/UNVAN: Tulipa Sağlık Kulübü
ADRES: Nöbethane Caddesi, Double Tree Hilton, Sirkeci, Darüssade Sk. No:5, 34110 Sirkeci/İstanbul
E-POSTA: spa@tulipaspa.com
TELEFON:+90 534 582 7766
 
CAYMA HAKKI SÜRESİ:
13. Alıcı hizmet satın almış ise bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
14.Cayma hakkının kullanılmasından doğan masraflar SATICI'ya aittir.
15. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya elektronik posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler".
 
CAYMA HAKKI KULLANIMI: 
16. 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise iade edilirken kurumun düzenlediği iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kesilen sipariş iadeleri, kurumlar adına düzenlenen İADE FATURASI düzenlenmedikçe tamamlanmayacaktır.)
17. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 
İADE ŞARTLARI:
18. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasını takip eden en geç 10 günlük süre içinde bedelin tamamını ödemekle ve ALICI, borcunu borç altına sokan belgeleri ALICI'ya iade etmekle ve 20 gün içinde malı iade etmekle yükümlüdür. -günlük dönem.
19. ALICI'nın ayıbından kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa, SATICI, ALICI'nın ayıbı oranında zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde mal veya ürünlerin usulüne uygun kullanılması nedeniyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
20.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında yararlanılan indirim tutarı iptal edilir.
 
CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:
21.     ALICI iç giyim ürünleri, mayo ve bikini altları, tehlikede olan ürünler, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler Çabuk bozulan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ve iadeye uygun olmayan, ALICI'ya tesliminden sonra ambalajı açıldıktan sonra sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan, tesliminden sonra diğer ürünlerle karışan ve iade edilemeyecek ürünler ALICI'ya aittir. niteliği gereği ayrıştırılabilir, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınlarla ilgili mallar, elektronik ortamda anında ifa edilen veya tüketiciye anında teslim edilen hizmetler gayri maddi, sesli veya görüntülü olarak iadesi mümkün değildir. kayıtlar, kitaplar, dijital içerikler, yazılım programları, veri kayıt ve veri depolama cihazları, bilgisayar sarf malzemeleri, ALICI tarafından açılmış ise ambalajlar. Ayrıca, Yönetmelik uyarınca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler için cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.
22. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemelerinin (toner, kartuş, şerit vb.) ambalajından çıkarılmış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olması gerekmektedir. iade edilebilmesi için.
 
TEMERRÜT VE HUKUKİ SONUÇLARI
23. ALICI, kredi kartı ile ödeme işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart hamili ile banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve ALICI'ya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. banka. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; oluşan masrafları ve vekalet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her koşulda ALICI, borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, borcun gecikmeli ifasından ALICI sorumlu olacaktır. SATICI, uğradığı zarar ve ziyanı tazmin etmeyi kabul eder.
 
ÖDEME VE TESLİMAT
24. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak herkese yapabilirsiniz.
25. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile her türlü kredi kartına sadece online ödeme veya online taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemeleriniz için, siparişinizin sonunda kredi kartınızdan ücret tahsil edilecektir.

bottom of page