top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.TARAFLAR

Bu Sözleşme, aşağıda belirtilen hüküm ve koşullara uygun olarak aşağıdaki taraflar arasında akdedilmiştir.

A.      'ALICI' (sözleşmede bundan böyle "ALICI" olarak anılacaktır)

ADI- SOYADI: (Site Ziyaretçisi)

ADRES: (Site Ziyaretçi Adresi)

B.      'SATICI' (sözleşmede bundan böyle "SATICI" olarak anılacaktır)

ADI-SOYADI: Tulipa Sağlık Kulübü.

ADRES: Nöbethane Caddesi, Double Tree Hilton, Sirkeci, Darüssade Sk. No:5, 34110 Sirkeci/İstanbul

ALICI iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, sözleşme konusu siparişi onaylaması halinde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergiler gibi belirtilen ek ücretleri ödemekle yükümlü olacağını ve kendisine bu konuda bilgi verilmiştir.

 

2.TANIMLAR

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında ve tefsirinde aşağıdaki terimler, önlerindeki yazılı açıklamalara atıfta bulunacaktır.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanını,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

YASA: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014 / 29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan veya yapılması taahhüt edilen malın temini dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal arz eden veya mal arzı nam ve hesabına hareket eden şirketi,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya bunlardan yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

SİTE : SATICI'nın internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden bir mal veya hizmet talep eden gerçek veya tüzel kişiyi,

TARAFLAR : SATICI ve ALICI,

SÖZLEŞME : SATICI ile ALICI arasında akdedilen işbu sözleşme,

MAL : Alışverişe konu olan taşınır mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi varlıkları ifade eder.

 

3.KONU

İşbu Sözleşme, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş vermektedir.

Sitede listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Periyodik olarak açıklanan fiyatlar belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

4. SATICI BİLGİLERİ

Başlık

Adres

Telefon

Faks

E-posta

 

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi

Teslimat adresi

Telefon

Faks

E-posta/kullanıcı adı

 

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

E-posta/kullanıcı adı

 

7. SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜN(LER) BİLGİLERİ

1. Mal/Ürün/Hizmet'in temel nitelikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI'ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından bir kampanya düzenleniyorsa ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Periyodik olarak açıklanan fiyatlar belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

Ürün Tanımı Birim Birim Fiyat Ara Toplamı

(KDV dahil)

Nakliye Tutarı

Toplam:

 

Ödeme Yöntemi ve Planı

Teslimat adresi

Teslim edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş tarihi

Teslim tarihi

Teslimat Yöntemi

 

7.4. Ürün gönderim bedeli olan kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır.

 

8. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

E-posta/kullanıcı adı

Fatura teslimatı: Sipariş teslimatı sırasında fatura adresine siparişle birlikte fatura

iletilecektir.

 

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve kendisine vermiş olduğu bilgileri kabul, beyan ve taahhüt eder. elektronik ortamda gerekli teyidi ALICI'nın; Ön Bilgileri elektronik ortamda teyit eder, SATICI'nın ALICI'ya vereceği adresi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce SATICI'nın edindiğini, siparişi verilen ürünlerin temel özelliklerini, ürünlerin fiyatını vb. vergiler, ödeme ve teslimat bilgileri doğru ve eksiksiz.

9.2. Sözleşme konusu her ürün, ALICI'nın ikametgahının uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler bölümünde belirtilen süre içinde ALICI'nın veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. 30 günlük yasal süreyi geçmemesi. Bu süre içinde ürünün ALICI'ya teslim edilememesi halinde ALICI'nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgelerinin, varsa kullanım kılavuzlarının gerektirdiği bilgi ve belgelerle, yasal mevzuatın gereklerine uygun, standartlara uygun, doğruluk ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde iş yapmak, hizmet kalitesini korumak ve artırmak, gerekli özeni ve özeni göstermek. işin ifası sırasında dikkat,  dikkatli ve öngörülü hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'ya bilgi vermek ve açık onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansız hale gelmesi halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, siparişi teslim tarihinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. bu durumu öğrendiği tarihi ve 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI'ya iade edeceğini kabul ve taahhüt eder.

9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme'yi elektronik ortamda teyit edeceğini ve SATICI'nın sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi halinde SATICI'nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. herhangi bir nedenle ve/veya banka kayıtlarında iptal edilir.

9.7. ALICI, kredi kartının ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız olarak kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI'nın sözleşme konusu ürün bedelini ödemediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme konusu ürünün ALICI'nın veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilmesi halinde ALICI, sözleşme konusu ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. nakliye giderleri SATICI'ya aittir.

9.8. SATICI, öngörülemeyen ve tarafların iradeleri dışında gelişen hallerin ortaya çıkması gibi mücbir sebepler nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemezse, tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen ve geciktiren, , durumu ALICI'ya bildireceğini beyan ve taahhüt eder. ALICI'nın ayrıca SATICI'dan siparişin iptalini, sözleşme konusu ürünü varsa emsali ile değiştirmesini ve/veya engelleyici durum ortadan kalkana kadar teslimat süresini ertelemesini isteme hakları vardır. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI'nın nakit ile yaptığı ödemelerde ürün bedeli 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden itibaren 14 gün içinde ürün tutarı ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI'nın hesabına yansıtılması sürecinin ortalama 2 ila 3 hafta sürebileceğini ve bu tutarın ALICI'nın hesaplarına yansımasının bankaya iade tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, ALICI olası gecikmelerden SATICI'yı sorumlu tutamaz.

9.9. SATICI iletişim, pazarlama, bildirim ve sair amaçlarla ALICI'ya adresi, elektronik posta adresi, sabit ve cep telefonu hatları ve diğer iletişim bilgileri vasıtasıyla mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve sair yollarla ulaşma hakkına sahiptir. ALICI tarafından sitedeki kayıt formunda belirtilmiş veya ALICI tarafından daha sonra güncellenmiştir. ALICI işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI'nın kendisi adına yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerini yürütebileceğini kabul ve beyan eder.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Mal/hizmetin tesliminden sonra özenle koruma yükümlülüğü ALICI'ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.11. ALICI ile siparişte kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI'ya tesliminden önce siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde SATICI, ALICI'dan talepte bulunabilir. kredi kartı hamilinin kimlik ve iletişim bilgilerini, bir önceki aya ait siparişte kullanılan kredi kartının ekstresini veya kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna dair yazısını ibraz etmek. ALICI'nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçen sürede sipariş dondurulacak olup, yukarıda belirtilen taleplerin 24 saat içinde karşılanmaması halinde SATICI'nın siparişi iptal etme hakkı saklıdır.

9.12. ALICI, SATICI'nın siteye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve SATICI'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle doğacak her türlü zararı derhal, nakden ve nakden tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. ve SATICI'nın ilk bildirimi üzerine peşinen.

9.13. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ve münhasıran ALICI'yı bağlayacaktır.

9.14. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini kamu düzenini bozacak, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, hukuka aykırı bir amaçla, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca üye, başkalarının hizmetlerden yararlanmasını engelleyen veya zorlaştıran faaliyetlerde (spam, virüs, truva atı vb.) faaliyette bulunamaz.

9.15. SATICI'ya ait internet sitesi aracılığıyla, SATICI'nın ve/veya başka üçüncü kişilerin kontrolünde olmayan ve başka üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka internet sitelerine ve/veya diğer içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI'ya yönlendirme kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuştur ve herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen internet sitesinde yer alan bilgiler için herhangi bir garanti teşkil etmemektedir.

9.16. İşbu sözleşmede sayılan maddelerden bir veya birkaçını ihlal eden üyenin bu ihlalden dolayı şahsi ve cezai sorumluluğu kendisine ait olup, SATICI'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ek olarak; Bu ihlal nedeniyle olayın hukuk alanına intikal etmesi halinde, SATICI'nın üyelik sözleşmesine uymamasından dolayı üyeden tazminat talep etme hakkı saklıdır.

 

10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; Mesafeli sözleşme konusu malın satışına ilişkin ise, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde SATICI cayma hakkını kullanabilir. hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin SATICI'ya bildirmek kaydıyla malı reddederek sözleşmeden caymaz. Hizmet sunumuna yönelik mesafeli sözleşmelerde bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından doğan masraflar SATICI'ya aittir. ALICI işbu sözleşmeyi kabul etmekle cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya elektronik posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün "" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" işbu sözleşmede düzenlenmiştir. Bu hakkın kullanılması halinde;

a) 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise iade edilirken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kesilen sipariş iadeleri, kurumlar adına düzenlenen İADE FATURASI düzenlenmedikçe tamamlanmayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasını takip eden en geç 10 gün içinde ALICI'yı borç altına sokan bedelin tamamını ve ALICI'ya iade etmekle, malları ise 20 günlük süre içinde iade etmekle yükümlüdür. .

e) ALICI'nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa ALICI, ayıbı oranında SATICI'ya verdiği zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde mal veya ürünlerin usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında yararlanılan indirim tutarı iptal edilir.

 

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

İç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, ALICI'ya teslim edildikten sonra son kullanma tarihi geçme veya çabuk bozulma tehlikesi olan ve ambalajı açıldıktan sonra ALICI tarafından iadesi uygun olmayan mallar. ALICI'ya tesliminden sonra sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan,  teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılamayan ürünler, süreli yayınlarla ilgili mallar gibi abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışındaki gazete ve dergiler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar ile ses veya görüntü kayıtları, kitaplar, dijital içerikler, yazılım programları, veri kayıt ve veri depolama cihazları, bilgisayar sarf malzemeleri ,  ALICI tarafından ambalajı açılmış ise iade edilmesi mümkün değildir. Yönetmelik ile uyumludur. Ayrıca, Yönetmelik uyarınca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler için cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemelerinin (toner, kartuş, şerit vb.) ambalajından çıkarılmış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olması gerekmektedir. iade edilecek sipariş.

 

 

12. TEMERRÜT VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile ödeme işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart hamili ile banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her halükarda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI, Sözleşme'nin geç ifasından dolayı SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyanları ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. borç.

 

13. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda şikayet ve itirazlar aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin gerçekleştirildiği yerdeki tüketici hakem heyetlerine veya tüketici mahkemesine yapılır. . Parasal limit ile ilgili bilgiler aşağıdadır:

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68 inci maddesi hükmü gereği değeri 2.000,00 (iki bin) TL'nin altında olan uyuşmazlıklarda, ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 3.000,00 (üçbin) TL'nin altında olan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsündeki illerde 2.000,00 (iki bin) TL ile 3.000,00 (üç bin) TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvurulur.

Bu Sözleşme ticari amaçlarla akdedilmiştir.

 

14. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ilişkin ödemeyi yaptığında işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesinden önce işbu sözleşmenin ALICI tarafından sitede okunduğuna ve kabul edildiğine dair teyit alacak şekilde gerekli yazılım düzenlemelerini yapmakla yükümlüdür.

SATICI: Tulipa Sağlık Kulübü.

ALICI: (Site Ziyaretçisi)

TARİH: (Sipariş Tarihi)

bottom of page